I disse tider, hvor social kontakt bør undgås, er det muligt at lave splittider, så nogle spiller f.eks. kl. 1530 og andre fra kl. 1630. Det er også muligt at spille både 9 huller og 18 huller. Hvis alle er enige om 18 huller, vil det være dette, der er afgørende for præmierækken. Tiden kl. 1630 er oprettet, så de der ikke er hjemsendt p.g.a. covid19, kan være med.

Tiden fra 1530 er til 18 huller og 1630 til 9 huller, men dette kan aftales indbyrdes.

Kaniner spiller som udgangspunkt med på den store bane, men hvis det ønskes, kan spil på pay&play også lade sig gøre. Meddel det blot ved tilmelding.

 

Før spillet:

Har du lyst til at spille i mandagsklubben, tilmelder du dig på golfbox under klubtunering. Kaniner, der kan og vil spille på stor bane kan også tilmelde sig gennem golfbox. Tilmeldings frist er mandag kl. 1500. Herefter sammensættes holdene. Hold øje med sammensætning på golfbox. Der spiles 2-4 bolde. Evt. framelding sker på SMS 40589870.

Hvis du som kanin vil spille på pay&play er tilmelding på SMS 40589870 nødvendig, så hurtig som muligt.

Det koster kun 20 kr. at deltage. Dette gælder både mandagsklubben og kaninklubben. Beløbet overføres med mobilepay til 40589870. alternativt kan bankoverførsel benyttes. Kontakt os, hvis denne mulighed anvendes.

 

Under spillet:

Man finder sammen med, dem man er sat på hold med. Se starttid og sammensætning på golfbox.  Ellers følges DGU og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Holder afstand til hinanden o.s.v. Se mere her og her

Efter spillet:

Man sender en SMS 40589870 med resultatet, både efter 9 og efter 18 huller, hvis du har spillet 18 huller, send et billede af dit scorekort. Dette sendes umiddelbart efter runden, eller så hurtigt som muligt. Og så tager man hjem, da vi ikke kan have noget socialt i cafeen. Matchledelsen holder styr på, hvem der vinder, både kaniner og mandagsklubben. Præmierne bliver udleveret, når vii igen må og kan være i cafeen.

Udvikler situationen sig vil informationerne stå på forsiden. Hold også gerne øje med denne side, som vil blive opdateret hvis behovet er der.

Alt ovenstående ophæves naturligvis igen, når vi vender tilbage til normale tilstande, så vi kan få det sociale isæt i klubben tilbage, som vi i mandagsklubben sætter højt. Dette sker forhåbentlig snart. Foreløbig er det gældende til den 10. maj 2020.